8. יחסם של האוספים לספרות הנבואה

השאלה מתי נרשמו האגדות , קשה במיוחד , משום שאין בידנו נימוקים היכולים להכריע בסוגיה זו , רק הסברים פנימיים ובהם לא נוכל להיעזר עד אשר ייקבע מתי החלו המקורות . כבכל קביעה כרונולוגית , גם זו מורכבת וכנראה לא תמצא את פתרונה . בל נשכח כי השלמת האוספים היתה תהליך שנמשך עשרות ואף מאות שנים . כדי לקבוע את זמנם של המקורות , עלינו לשאול כיצד התייחסו שני המקורות לספרות הנבואה . בספר בראשית אפשר למצוא עדויות למציאות יחס כזה — והנחתם של חוקרים מודרניים , כי קרבה זו מצביעה על השפעתם של הנביאים שכתביהם בידנו , היא מפוקפקת . איננו יודעים די על דת ישראל כדי לקבוע כי רעיונות והלכי רוח מסוימים הובעו אך ורק על ידי אותם הנביאים שכתביהם מוכרים לנו , החל מעמוס . ההתייחסות הרצינית של המספר באגדת המבול לחטאי הכלל ולאמונתו של אברהם , אינה נחלתה של הנבואה בלבד . המלקטים מפגינים סלידה מן הפסילים . סלידה שאגב אינה באה לידי ביטוי ב , 3 ומולו נ £ היא מצויה ( כח , כב ועוד ;( הסלידה מעגל הזהב ( שמ' לב ) ומן התרפים בסיפור יעקב — לבן ( בר' לא , ל ואילך , ( מקורה אינו בהכרח בהשפעת הנביאים . הלכי רוח מעין אלה היו , ללא...  אל הספר
מוסד ביאליק