6. קביעת גילם של J ו-E

קביעת גילם של שני המקורות — קשה ביותר . אנו המאמינים כי הם מייצגים רישום הדרגתי של המסורות הקדומות , חייבים לפצל את הבעייה למספר תת בעיות : מתי נוצרו האגדות ומתי נפוצו בישראל ? מתי קיבלו את צורתן ואופיין הנוכחי ? מתי הועלו על הכתב ? תפקידנו אפוא , אינו לקבוע תאריך מסוים , אלא לקבוע את ראשיתו של התהליך הממושך . המשימה במקרה זה מורכבת ביותר , היות ומדובר בתהליכים רוחניים שיקשה מאוד לקבוע את גילם הכרונולוגי ובשל מכשול נוסף העומד בדרכי חוקרי המקרא , והוא , שידוע מעט מדי על עם ישראל הקדום מכדי לקבוע דברים ברורים . גם ציונים כרונולוגיים של כתבי מקרא אחרים , הבאים מתוך נימוקים של תולדות הדת , אינם ודאיים במידה מספקת . גס בנושא זה על ביקורת המקרא להיות זהירה . מוצאן של אגדות רבות הוא בתקופה שקדמה לתקופה ההיסטורית של עם ישראל והגרעין של אגדות האבות היה בידי העם טרם כניסתו לארץ . שושלת היוחסין של בני יעקב , שאינה תואמת את מקום השבטים בכנען משקפת , קרוב לוודאי , ימים קדומים יותר . הסגנון הלקוני של האגדות הוא עתיק ביותר — סיפורי השופטים מנוסחים כבר ביתר הרחבה . לאחר הכניסה לכנען חדרו נושאים נוספים...  אל הספר
מוסד ביאליק