5. היחס בין J ל-E

שתי האסכולות קרובות זו לזו קרבה רבה . על פי גישתן הן שייכות למעשה לתקופה אחת . מן החומר המצוי בידנו מתברר כי המאספים התייחסו אל חומר השייך וקרוב יותר לזמנם , באהדה מיוחדת . ההבדל הוא בראש ובראשונה בדפוסי לשון . הדוגמה המובהקת היא השימוש בשם יהוה n J עד להופעת משה , ולעומתו E המשתמש בשם אלוהים . לכך יש לצרף את השימוש בשם ישראל ככינוי לאב הקדום לאחר שובו לכנען — על ידי J בעוד E בוחר בשם יעקב . j מכנה משרתת בשם שפחה ואילו — E אמה . j מכנה כלי המכיל דגן בשם שק , 7 י £ מכנה אותו בשם אמתחת וכר . אולם הבדלי הסגנון אינם מסימני ההיכר של סגנון היחיד , אלא של חוג או אזור מסוים . לרוב אין אנו יכולים להבחין בין המקורות על פי אוצר המלים ; ההבדל הוא בגרסות שונות לאותו סיפור ובשינויים בתוכן : J מדבר למשל על יצחק שהולך שולל בידי יעקב בגלל הריח שנדף מבגדי עשו E — מתאר זאת באמצעות העורות — הבדל העובר כחוט השני בחלק גדול מסיפורים אלה . במקרים אחרים בא השוני לידי ביטוי באמצעות מלים או קווים מסוימים , כמו בסיפורי יוסף : J מספר כי יוסף נמכר על ידי ישמעאלים לאיש מצרי ( לט , א , ( ואילו E מספר כי נמכר על ידי...  אל הספר
מוסד ביאליק