4. יחסם של המאספים למקורותיהם

בעלי אוספים אלה אינם אדוני החומר , אפשר לראות בהם מוסרים נאמנים של סיפורים עתיקים ויפים החדורים יראת כבוד כלפי החומר הנמצא ברשותם . זאת גם הסיבה שהם הכניסו לעתים דברים שלא היו לגמרי מובנים להם ואף זרים ממש . לרוב שמרו על פרטים מיוחדים של סיפור זה או אחר : בסיפור על שידוכי רבקה לא מוזכר שם העיר חרן , בעוד שבמקומות אחרים המיוחסים rno * השם מופיע ( כז , מג ; כח , י ; כט , ד . ( בכל הנוגע לחומר מסורתי לא נמנעו המספרים מלערוך בו שינויים . כאן עברו האגדות עיבוד בכור ההיתוך הרוחני של המספרים ו אחידות הדפוסים הלשוניים הוא דוגמה אחת לכך . הרוח המיוחדת באה לידי ביטוי ביצירה השלמה שלהם , שביסודה הניחו המספרים רעיון מסוים שעמד לנגד עיניהם , גם אם לא קיבל צורה מוגדרת . תוספות ועיבודים מאוחרים , גם הם משמשים הוכחה לקיום רוח זו . את תרומתם היצירתית של המאספים אפשר לראות בתוספות הרוחניות לחומר האגדתי . השוואת ספר בראשית למסורות עמים אחרים מבליטה את אופיים המיוחד של מספרים אלה ומדגישה את עליונותו הדתית והמוסרית של הספר על פני השאר . מאספים אלה ביקשו להעלות את העם לרמת האידיאלים שקבעו לעצמם , באמצעות הא...  אל הספר
מוסד ביאליק