3. תהליך האיסוף

תולדותיהם של האוספים הספרותיים מורכבות ביותר ונוכל לבחון רק חלק קטן מהם . ייתכן שבימי קדם היתה ספרות ענפה של אוספים מעין אלה , אולם , בידנו כיום רק שרידים מעטים ממנה . ביסוס להשקפה זו אפשר למצוא בעובדה כי המקור הכוהני קרוב במידה רבה < ffl ( כמוהו הוא מכיל סיפור . ( אולם לעתים הוא זהה גם V E ( לדוגמה התיבה " פדן" המציינת את לבן כארמי . ( מקור זה מוסיף גם מסורות חדשות לגמרי ברמה של פרטים ( כגון הערה בדבר יציאתו של אברהם מאור כשדים , או סיפור מערת המכפלה ועוד במקומות נוספים , ( אולם באשר לתמונה הכללית של תולדות האוספים , נחזור להשקפה העומדת ביסוד דברינו — כי ראשיתו של כל התהליך במסירה שבעל פה . הראשונים אשר רשמו אגדות , העלו , קרוב לוודאי , על הכתב סיפורים השייכים זה לזה , אחרים באו והוסיפו עליהם אגדות חדשות . כך קם והיה האוסף המקובל כיום כי . En 3 מקורות אלה אינם אם כן סופרים בודדים , אלא אסכולות של מספרים . חלקם של סופרים בודדים בתוך כל המכלול , אינו חשוב ביותר , היות וההבדלים קטנים ולא נוכל להבחין ביניהם .  אל הספר
מוסד ביאליק