2. מקורותיו של J

בסיפור הקדום של מקור זה אנו מבחינים בשלושה מקורות , כאשר שניים מהם נושאים קווים עצמאיים ומקבילים בחלקם ; אין ספק כמעט ש ^ כלל שתי שושלות יוחסין מקבילות של אבות קדומים י בצד שושלת היוחסין של קין נמצאת שושלת היוחסין של שת ( שרידיה מופיעים בפרק ד , כו . ( בעת שאיחדו את המקורות השתמשו גם במקור שלישי וממנו נובעת אגדת קין והבל שלא ייתכן כי נתרחשה בימי בראשית . גם בסיפורי אברהם ניכרת ידם של שלושה מספרים : במחרוזת אגדות המתארת את גורלם של אברהם ולוט שובצו , ככל הנראה מתוך ספר אגדות אחר , קטעים אחרים , כמו האגדה על אברהם במצרים וסיפור בריחתה של הגר ( פרק טז ;( יד שלישית הוסיפה פרטים בודדים על סיפור תחינתו של אברהם להצלת סדום . סיפור קורות יעקב הוא חיבור מורכב הרבה יותר : למחרוזת האגדות על יעקב , עשו ולבן , הוכנסו אגדות פולחן ואליהן סופחו לבסוף עוד אגדות על בני יעקב . אנו יכולים לעקוב אחר התהליך לאחר שהושלם , אולם אין אפשרות להבחין כיום באנשים השונים שלקחו בו חלק . בין הסיפורים הקדומים העומדים זה לצד זה יש קשר רופף , אולם סיפורי אברהם ובמיוחד אגדות יעקב — לבן — עשו משולבות באופן הדוק יותר ליחידה...  אל הספר
מוסד ביאליק