1. J ו-E — מלקטים ולא מחברים

ההבחנה בין שלושה מקורות אלה של ספר בראשית , היא תוצאה של מחקר בן 150 שנה שעסק במדע המקרא . מאז קיומו של מדע המקרא הפרוטסטנטי , קיבלו בעיות שנויות במחלוקת בספר בראשית טיפול מיוחד , והושקעו בעבודה זאת חריצות , חריפות ויכולת הבחנה הראויים להערצה . בעקבות זאת קם מפעל הראוי בהחלט להיות גאוות הדורות הבאים . בימינו ניתן לקבוע את מהימנותם של המקורות , כמעט עד לרמת המלה , אף על פי שדברים אחדים יישארו סתומים לעד . המפנה האחרון והמכריע בתולדות ביקורת המקרא , חל בזכותו של וולהאוזן , אשר ביצירתו 'אקדמות לתולדות ישראל' , { Israels Prolegomena zur Geschichte ) השכילנו בקביעת המקורות לספר בראשית על פי סדר כרונולוגי ושילובם במהלך הכללי של תולדות הדת הישראלית . כיצד נקבע את צורתם הספרותית של המקורות ותת המקורות של J ו ? £ תחילה , אפשר להסכים כללית , כי מקורם במסורת שבעל פה וכי הם אוספים בעלי אופי שונה זה מזה : סוג אחד לוקט בידי סופרים שכוונתם היתה להעניק לחומר המגוון אופי אחיד , ובכך הטביעו את חותמם האישי עליו . לעומתו יש סוג אחר של אוספים שנתהוו מעצמם ללא תיווכה של אישיות מרכזית . במקרה זה באים הקטעים...  אל הספר
מוסד ביאליק