פרק חמישי האוספים הקדומים: J ו-E

איסוף האגדות החל עוד בתקופת המסירה בעל פה . בפרק הקודם תיארנו כיצד נתקבצו בשלב ראשון אגדות בודדות , אחת לאחת , עד אשר נוצרו הקבצים הגדולים יותר . מלקטי האגדות גם יצרו אגדות אשר שימשו כחוליות מקשרות , כמו סיפור הולדתם של בני יעקב ( כט , לא ואילך , ( שלא היה אגדת עם , אך נתחבר על ידי מספרים קדומים , ומן הסתם נתקיים עוד לפני היות 1 J . E רושמי האגדות המשיכו באותה עת בתהליך הליקוט והרכיבו את מסורת הסיפורים הקדומים . קשה לקבוע באיזו מידה היו קבצי הסיפורים העיקריים הנכללים כיום בספר בראשית , קיימים כבר במסורת שבעל פה . אולם , ברור כי סיפורי קדם , אגדת האבות , סיפור יוסף וסיפור יציאת מצרים , הם קודם כל מפעלם של האוספים הכתובים . המסורת העממית הועלתה על הכתב כפי הנראה , בתקופה שבה היתה נטייה לכתיבה ספרותית , ומשום שהיה חשש שהמסורת שבעל פה תיעלם כליל אם לא תירשם . אנו יכולים להניח , כי בתקופה זו כבר לא היה מקום למספרי הסיפורים והם חדלו למעשה מלהתקיים . העלאת האגדות על הכתב , תרמה מצדה לחיסול שרידי המסורת שבעל פה , כפי שגם מוסד התורה של הכוהנים נדחק מפני התורה הכתובה וכפי שהקנון של הברית החדשה...  אל הספר
מוסד ביאליק