17. האבות 'בלבוש' אלוהי

חוקרים אחדים זיהו את השם "אשר" עם שם חבל הארץ הסורי הכנעני ' אסרו , ' שבכתובותיהם של פרעה סתי הראשון ובנו רעמסס השני ( במאה י"ג לפסה"נ , ( כשם שזיהו את יוסף עם שם העיר 'יספאל' המוזכרת אצל תחותימס השלישי . עם זאת , שמות רבים אחרים , כמו אברהם ויצחק ובמיוחד שמות האמהות אינם שמות של שבטים . [ אדרבא , שמותיהם של רבקה , לאה ורחל הם כנראה שמות של ארגוני שבטים : רבקה ולאה של רועי בהמה גסה ורחל של רועי בהמה דקה . שהרי פירוש השם רבקה הוא כנראה עגלה , לאה — פרת בר ורחל — כבשה [ . ועוד , העובדה כי חלק מן הדמויות נושאות שמות של עמים , אינה מעידה עדיין כי הסיפורים על אודותם לקוחים מתוך הידוע על גורל העמים הללו . כך גם לגבי תיאור אישיותם : הרבה מן המסופר על גיבור עם כזה , ייתכן ויוחס לו בשלב מאוחר יותר , כמו למשל , במקרהו של יוסף . אין בידנו אם כן מפתח להבנת הדמויות בספר בראשית , על פי התפישה הרואה בהם עמים , וכך גם לא לזו הטוענת כי אלה היו שמות של אלים . גד , הוא אומנם שמו של אל המזל , אך , שם זה מופיע גם כשם פרטי . דוגמה אופיינית למפגש בין שמות של אל וחברה פוליטית ( עם , ( הוא השם אשור — המשמש כשם...  אל הספר
מוסד ביאליק