16. אגדות שבטיות

אם נסקור פעם נוספת את תולדות השינויים הללו , נגיע למסקנה כי עסקנו רק בחלק מן התהליך כולו . שינויים אלה התחוללו מן הסתם , במשך זמן רב , והחלו בתקופה כה קדומה שמקורותינו עדיין אינם מגיעים אליה . זה אמור להזהירנו מפני פזיזות יתרה בקביעת מקורן של האגדות . ואם אכן , כמעט מן הנמנע לקבוע את מקורן של האגדות הבודדות , כי אז עלינו גם לטפל בזהירות רבה בשאלה , מי ומי היו במקורן הדמויות באגדות האבות . אחדים הם למעשה שמות של עמים , גזעים וערים , כמו קין , שם , חם , יפת , כנען , ישמעאל , עמון , מואב , שכם , חמור וכל שבטי ישראל . כמובן , שגם שמות כמו ישראל ואדום הם שמות עמים , אך האגדה העתיקה אינה משתמשת בשמות אלה , אלא , קוראת להם יעקב ועשו . ישראל ואדום במקורן אינן אפוא דמויות אגדיות . באחת מכתובות פרעה תחותימס השלישי 1500 ) לפסה"נ בקירוב , ( נזכר שם עיר או מחוז בארץ ישראל בשם יעקבאל ; היחס בין השם יעקב לשם יעקבאל , דומה ליחס בין יפתח ליפתחאל או יבנה ויבנהאל ; כך גם בשמות השבטים והמקומות ישראל , ישמעאל , ירחמאל ויזרעאל . אבל אין להסיק מכאן כי דמותו של יעקב המקראי מקורה בעיר הכנענית יעקבאל . שמות המס...  אל הספר
מוסד ביאליק