13. הירהורי מוסר באגדות

האגדות מסייעות בידנו לבנות את תולדות המוסר של התקופה ההיא . רבות מן האגדות מתקיימות בזכות השמחה שמעוררות דמויות האבות . דברים רבים אשר סופרו על הדמויות הללו , נראים לנו כיום פגומים , ואילו אז היו מקובלים ביותר ואף עוררו הנאה והתלהבות ( בן סירא מד , יט : "אברהם אב המון גוים לא נתן בכבודו מום . ( " העם בימי קדם נהנה מבנימין אשר חי על השוד ( מט , כז ) 1 מעיקשותה של הגר ומעוז רוחן של בנות לוט ותמר שהתחכמו להעמיד זרע ולהמשיך את הדור . הוא גם שבע נחת מן השקר הפיקחי של אברהם במצרים י מפיקחותו של יוסף אשר הציג את אחיו לפני מלכו כרועי צאן ( מז , א ואילך ;( נהנו מרחל אשר הערימה באמנות רבה על אביה ( לא , לד ) ובמיוחד נהנו מתחבולותיו ומזימותיו של 'אבי הקונדסים' — יעקב . קשה שלא להבחין איזה תפקיד נועד למעשי רמאות וערמה בסיפורי האבות וכמה שמחו על כך בני התקופה ובכך גילו לנו את אופיים . סיפורים אלה פגעו ברגשות העם בתקופה מאוחרת יותר ולכן הם עברו שינויים , פירושים ועיצוב מחדש על מנת לסלק את הקטעים העלולים לפגוע במידת האפשר . הדבר בולט במיוחד באגדות על שרה אם האומה בעת שהיתה בסכנה : הסיפור שעורר ספקות ...  אל הספר
מוסד ביאליק