12. מוטיבים דתיים וחילוניים שזורים זה בזה

ניתן להבחין בקו התפתחות נוסף המעיד כי הסיפורים העתיקים יותר מערבבים בתום לב את המוטיבים החילוניים והדתיים . האגדה על אברהם במצרים מהללת בעת ובעונה אחת את חכמתו של האב הקדום ( יב , י ואילך . ( את יופיה של האם ואת נאמנותו של אלוהים . אגדת המבול משבחת גם את צדיקותו של נח ( בפרק על שילוח היונה , ( ובאגדה של בריחת הגר ( פרק טז ) מתוארים באופן ריאליסטי היחסים במשק ביתו של אברהם ועזרתו של אלוהים . מקורן של אגדות אלה הוא אפוא . בתקופה בה החילוני והאלוהי דרו בכפיפה אחת , בעת שבני ישראל לחמו למען אלוהי ישראל וגיבוריו כאחד " ) חרב לה' ולגדעון" [ שופ' ז , כ , ([ ובעת שהומור ודת היו סובלניים האחד כלפי השני : די אם נזכור את שמשון , שהיה בעת ובעונה אחת בריון עליז , וגם נזיר אלוהים , ואת ההומור באגדת אברהם במצרים . בגרסות השונות של הסיפור האחרון ( כ ; כו , ( אפשר כבר להבחין כי התקופה המאוחרת יותר לא קיבלה יותר את עירוב התחומים בין המוטיבים החילוניים והדתיים . בכל אופן , הדבר פגע בהם כאשר פיארו בנשימה אחת תכונות של בני אדם ואלוהים . תקופה זאת יצרה על כן , סיפורים דתיים מובהקים , שעניינם אלוהים ומעשיו ב...  אל הספר
מוסד ביאליק