10. יחסו של אלוהים לבני האדם

בספר בראשית יש עדויות רבות על יחס האלוהות לבני האדם . באגדות אשר נשמרו בצורתן העתיקה ביותר , אין התייחסות להתנהגות מוסרית או דתית של בני האדם אשר בגללה זכו ליחס זה או אחר מצד האלוהים . הוא נוהג בהם כרצונו ובשרירות לבו . אלוהים מתגלה ליעקב בבית אל משום שיעקב הגיע דווקא לשם ; ממש כשם שההתנפלות על יעקב בפנואל היא ללא כל סיבה נראית לעין ; אלוהים שעה אל מנחת הבל משום שאהב אותו ; והוא שמח בעיקשותה הבלתי נכנעת של הגר ( פרק טז ;( הוא שומר על אברהם במצרים ודואג שמעשה השקר שלו יסתיים בכי טוב ; יעקב משיג את ברכת אביו במרמה ; ובסכסוך שבין אחד האבות לבין אחרים עומד האל לצד האהוב עליו , גם אם ברור שאין הצדק עמו , כמו במקרה אברהם ואבימלך ( כ , ז ;( או כמו במקרה שהאיש נעזר באמצעים מפוקפקים למדי , כמו יעקב אצל לבן ( ל , כה ואילך , ( וכן הלאה . בצד אגדות אלה קיימות אגדות שרמתן 'המוסרית' גבוהה יותר ובהן מתנה אלוהים את חסדו במידת צדיקותם של בני האדם : את סדום החטאה הוא מחריב , ואילו את לוט הוא מחייה בשל מידת הכנסת האורחים שלו ; את אונן הוא ממית משום שלא היתה בו אהבה ( לח , ט ;( את קין שילח מעל פניו בשל רצ...  אל הספר
מוסד ביאליק