9. האלוהות ומקומות הפולחן המקודשים

בד בבד עם ההתפתחות ההדרגתית של ההתגלות האלוהית , התרופף הקשר שבין מקומות הפולחן לבין האלוהות : לאמיתו של דבר . באף אחת מאגדות ספר בראשית לא שכיחה האמונה , שמקורה באגדות הפולחן , כי האל שייך למקום מסוים ורק שם כוחו יפה . האמונה הבאה לידי ביטוי באגדות העבריות היא , כי מקומות מסוימים מקודשים לאלוהות משום ששם התגלתה פעם דמות האל לאבי השבט . אפילו באגדת חברון , העתיקה שבעתיקות , אשר בה סועד האל ( יח , ח , ( לא נאמר כי האל 'יצא' מן העץ . הגר בעת בריחתה פוגשת את אלוהים ליד הבאר ( טז , ז , ( אך הקשר בין האל לבאר מעורפל . סיפור בית אל מעיד כמה קדומה התפתחות זאת : בגרסה הקדומה של האגדה מחפשת הדת את האל באבן , ומכאן שמה של האבן הקדושה : בית אל ; אולם נוסח אחר של האגדה טוען כי מקומה של האלוהות ברקיע שמעל לבית אל ורק סולם מקשר בין מקום מושבו של האל לבין הסמל שלו . אמונה זאת במושבו של אלוהים בשמים , היא , אכן , קדומה ביותר ומבוססת על האמונה הפוליתאיסטית : יעקב חוזה בדמויות שמימיות רבות העולות ויורדות בסולם . אגדות פולחן רבות הועברו אלינו בצורה מעורפלת למדי : בסיפור ישמעאל על שני נוסחיו ( טז כא , ( ...  אל הספר
מוסד ביאליק