8. ההיסטוריה של הדת

משמעות רבה נודעת עבורנו להיסטוריה של הדת . מושג האלוהות לבש גוונים רבים : אנו פוגשים , לצד האלוהות המקומית ולצד אלוהי המשפחה גם את דמותו של האל הלאומי ואף את זו של אדון כל העמים . כאן חשוב לזכור את מוצאן החוץ ישראלי והקדם ישראלי של האגדות , על מנת שלא נסביר את הדמות האלוהית הבסיסית כאמונה קדומה של ישראל , ואילו את הדמות הנעלה יותר של האלוהות באגדה , נייחס לתקופה מאוחרת יותר . הערתו של גרסמן , האומרת שהדת בספר בראשית אינה דת ישראל כפשוטה — היא במקומה . את תפישת האלוהות כפי שהיא מופיעה בסיפור פנואל , אין לייחס לתקופה , ולו גם העתיקה ביותר של ישראל ההיסטורי . היא שייכת , מן הסתם , לחוגים שמחוץ לישראל או לחוגים קדם ישראליים אשר המציאו אגדה זאת . אם ברצוננו להבין את המהות הישראלית עלינו לשים לב לא רק לאגרות עצמן , אלא למה שהישראלים עשו מהן ולהתפתחות שהחומר עבר בישראל . דוגמה מובהקת היא החותם האחיד , של "יהוה , " שבני ישראל נתנו לדמות האלוהית על כל גווניה , ובכך נעלם ההבדל הפנימי בתפישת האלוהות . עד מה היתה תפישה זו ניכרת בכך שעם ישראל ריכז בדמות של ה' את אלוהי כנען ובבל שבאגדות הקדומות : ה'...  אל הספר
מוסד ביאליק