7. שינויים שחלו באגדות במשך הזמן

הרכיב העיקרי הבולט בבחינת תולדותיהן של האגדות הוא כי בתקופה מאוחרת יותר , כאשר השתנו התנאים החיצוניים שבהם נוצרו האגדות השתנו גם האגדות עצמן . כאשר שכחו מי הוא מלך גרר ( כ ; כו ) העדיפו להכניס את מלך מצרים במקומו ( יב , י ואילך ;( כאשר כבשו הפלישתים את גרר , הכניסו את הפלישתים לאגדת גרר העתיקה , עובדה שלא היתה ידועה בנוסח העתיק של הסיפור ( כא , כב ואילך ; כו . ( דמותה של הגר , שהיתה במקורה דמות של אשה בדווית פראית ( פרק טז , ( איבדה את אופיה המקורי במסורת המאוחרת יותר , אשר לא התמצאה בדרכי המדבר ( פרק כא ;( הסיפורים על להטוטיו המקצועיים של הרועה יעקב אצל לבן , שעוררו בשעתו התלהבות ועניין רב בקרב המאזינים , ועל כן סופרו באריכות , עברו קיצוצים רבים בידי העורכים המאוחרים , למען הקוראים שלא גילו בו כל עניין . גם מן התיאוריות על היווצרותן של מלאכות שונות ( ד , יז ואילך , ( נשמרו רק קטעים . יש לייחס משמעות גם לעובדה כי עיסוקיהם של המספרים היו שונים מאלה של האבות : הללו היו רועי צאן ואילו המספרים היו איכרים . בדרך כלל מסרה האגדה בנאמנות רבה את דמותם של האבות ותארה אותם כרועי צאן , אך לפעמים ח...  אל הספר
מוסד ביאליק