5. ערכן של הגרסות השונות

הגרסות השונות , המאפיינות מסורת שבעל פה בכלל ואגדות בפרט , מלמדות על התפתחות . כל המוסר סיפור , ולו גם בנאמנות רבה ביותר , עושה זאת בדרך שונה מעט , על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בחברה או תקופה שונה . הדוגמאות האופייניות ביותר בספר בראשית הן שני הסיפורים על ישמעאל ( טז ; כא , ח ואילך ) ולאחריהם האגדה על הסכנה הצפויה לאשתו של אבי המשפחה המובאת בשלושה נוסחים ( יב , יג ואילך ; כ ; כו . ( הגרסות נמסרו בסיפורים אלה באופן בלתי תלוי האחת מן השנייה ולכך מצטרפים המקרים בהם נמסרו הסיפורים אצל J ואצל E בעיבוד העורך . סיפורי יוסף מדגימים זאת היטב . לעתים נמסרו לנו גרסות של אגדות או רק מוטיבים של אגדות בספרי המקרא האחרים : כך בסיפור האידילי על פגישת יעקב ורחל ליד הבאר ( כט , א ואילך ;( משה וציפורה ( שמ' ב , טו ואילך ;( הסיפור על סילוק האלילים תחת האלון בשכם מופיע בזיקה ליעקב ( לה , ב ואילך ) וגם בזיקה ליהושע ( יהו' כד ;( פתרון חלום של מלך זר מופיע הן אצל יוסף ( פרק מא ) והן אצל דניאל ( דנ' ב . ( סיפורים או מוטיבים כאלה המופיעים מספר פעמים משמשים את החוקר . ומתוכם , ילמד על קווי ההתפתחות , וגם על אגדות ...  אל הספר
מוסד ביאליק