3. שיטת המיזוג

שינויים נוספים חלו בעקבות החלפה או איחוד מסורות מקומיות . אנו יכולים לשער כי כך קרה בעת עלייה המונית לרגל , כאשר עלו לפקוד את מקדש השבט וכן בעת התכנסות סביב מספרי האגדות הנודדים . כך נדדו האגדות ממקום למקום ובעקבות זאת נמצאה אגדה אחת במקומות שונים . על פי מסורת אחרת , אגדת סדום ועמורה ממוקמת באדמה וצבוים ומסורת נוספת מספרת אגדה דומה על גבעה בשבט בנימין ( שופ' יט . ( אירוע הצלת ישמעאל מיוחס לשני מקומות גם יחד : ללחי רואי ( טז , יד ) ולבאר שבע ( כא , יד . ( הפגישה בין יעקב לעשו עם שובו של יעקב נערכה במחנים ובפנואל ( לב , ד ואילך ) — מקומות אליהם אין שייכת האגדה במקורה , שהרי ביתו של עשו אינו בצפון , אלא בדרום כנען . שמותיהם של האבות הראשונים קשורים במקומות שונים אשר עליהם נאמר כי נוסדו בידי האבות ; אברהם מופיע בתחילה בעיקר בבאר שבע ומאוחר יותר גם בחברון ; יצחק אינו מוזכר רק בבאר שבע ( כו , כג ואילך , ( כי אם גם בלחי רואי ( כה , יא ;( יעקב מוזכר בבאר שבע אך גם בפנואל ובמחנים ומאוחר יותר בבית אל ובשכם ( כח , יט ; לב , לא ואילך ; לג , יח . ( כפי הנראה לא נוכל לעולם לקבוע בוודאות את מקום מוש...  אל הספר
מוסד ביאליק