1. השפעות זרות

חלק נכבד מאגדות אלה לא נוצר בישראל , אלא , הגיע אליה מן הארצות השכנות , כפי שקורה בדרך כלל בסיפורים הנודדים מעם לעם , מארץ לארץ ומדת לדת . אין מצרך רוחני אותו מוכנים עמי התרבות המודרנית להחליף ביניהם בקלות כה רבה כמו את הסיפורים שלהם — ראיה לכך היא התפוצה העצומה של ספרות מתורגמת . אם נקח בחשבון שישראל צמחה על קרקע של תרבות בת אלף שנים ונזכור כי לא היתה מבודדת כי אם מוקפת בעמים אשר עלו עליה בתרבותם — ונתחשב בעובדה שדרכי המסחר של העולם הקדום הובילו מבבל למצרים דרך ארץ ישראל — נסיק כי מיקומה של ישראל בין העמים ישתקף באגדות שלה כשם שהשתקף בשפתה העמוסה במלים שאולות [ ראה להלן , 'ספרות המקרא , ' עמ' . [ 131-130 האגדות עצמן מעידות על מקורותיהן הרבים . חלקן מתרחשות בבבל , אחרות במצרים , חלקן ממזרח ומדרום לכנען ואחרות בכנען עצמה ; יש אגדות המדמות לעצמן את האבות הקדומים באיכרים ( אגדת גן העדן , ( אחרות בדמות רועים . יש מהן המהללות את חכמת האבות הקדומים ( יעקב , אברהם ונח ) ואחרות מגנות את הדעת ומציגות אותה כחטא נגד האלוהים ( אגדת גן העדן . ( בה במידה מציגות האגדות פנים רבות לאלוהות . באגדות פנוא...  אל הספר
מוסד ביאליק