פרק רביעי התפתחות אגדות בראשית במסורת שבעל־פה

בשעה שנכתבו , היו האגדות כבר עתיקות מאוד , כאשר מאחוריהן היסטוריה ארוכה . לכן אך טבעי הדבר כי מקור האגדה נעלם מעיני החוקרים היות והוא שייך לתקופה הפריהיסטורית . עתיקותן של האגדות באה לידי ביטוי בכך שהן מספרות על עמים או שבטים אשר שקעו לאחר מכן , כמו שם , חם , יפת , קין , ישמעאל , ראובן , שמעון ולוי . כוחן הגדול של האגדות הוא בדת ובמוסר של הזמן הקדום , בשרידים מיתולוגיים , כגון סיפור זיווג בני האלוהים ובנות האדם ( ו , ב , ( סיפור מאבקו של יעקב באלוהות ( לב , כה , ( וכמה סיפורים של הונאה ומרמה על האבות הקדומים .  אל הספר
מוסד ביאליק