13. האמצעים לאיחודם של סיפורים

לפני הדיון באמנות החיבור הזאת , הבה נתבונן תחילה בקטעים המחברים את האגדות המקוריות . בדרך כלל משתמשים המספרים באמצעים פשוטים למדי על מנת לעבור מסיפור אחד למשנהו . לרוב משמש המסע בתפקיד של מחבר בין חלקי סיפור . כך למשל , עם סיום החלק הראשון של אגדת יעקב ועשו , יוצא יעקב חרנה ( כז , מב ואילך ) ושם מתרחשים האירועים בינו לבין לבן . אחר כך חוזר הסיפור לעשו . בסיפורי יוסף משמשים סיפור מכירתו מצרימה ומסעם של אחיו כחוליות קישור בין הסיפורים השונים . באגדת אברהם ולוט מספרת האגדה על שלושת האנשים המתעכבים תחילה אצל אברהם לפני מסעם לסדום ( יח , יג . ( כיצד מנומקים המסעות הללו ? חטיפת יוסף והבאתו מצרימה הם תוצאה של כל המסופר עד כה ( פרק לז . ( מסעם של האחים נגרם בשל הרעב הגדול שפקד את הארץ ואשר כבר מילא תפקיד מכריע בעלייתו של יוסף במצרים ( מב , א ;( ועלייה זאת מקדימה את קורות האחים במצרים ( מב , ו ) — כך אפוא , מיזגו את סיפורי יוסף ליחידה שלמה אחת . בתולדות יעקב אנו מוצאים פחות אחידות , אך גם כאן עדיין קיים הסבר פנימי להליכתו של יעקב אל לבן : הוא בורח מפני עשו . כל יתר האגדות לא התמזגו לכלל יחידה א...  אל הספר
מוסד ביאליק