12. הסיפור העממי הישראלי הקדום

מתוך אותה אמנות הסיפור , שמאפייניה תוארו עד כאן , התפתחה אמנות אחרת הקרובה יותר לאחותה המודרנית . כבר בספר בראשית נוכל להבחין בה : סיפור בריחתה של הגר ( פרק טז ) הוא דוגמה מובהקת לסוג הראשון ואילו סיפורי יוסף הם כבר דוגמה ברורה של השני . השוואה בין השניים ממחישה את ההבדל ביניהם : הראשון מצטיין בקיצור ובריכוז והשני מצטיין בפירוט ובהרחבה הרבה . ההבדל הראשון המתבלט לעין הוא היקף הסיפורים י ברבות הזמן למדו ליצור ואף לחבב יצירות אמנות גדולות יותר . ההבדל השני הוא בכך שאין מסתפקים עוד בסיפור אגדה בודדת , אלא מאחדים מספר אגדות לשלמות אחת . הדרך המסורתית של 'חוט עלילה יחיד' נזנחה , ונוצרה עלילה מורכבת יותר , שזורה מחוטים אחדים . כך הדבר בסיפורי יוסף , במחרוזת אגדות יעקב-עשו-לבן ובסיפורי אברהם-לוט . כיצד נוצרו קבצים אלה ? קודם כל , נמשכו זו לזו אגדות שהיתה ביניהן קרבה . במיוחד נטו לקבץ אגדות המספרות את קורותיה של דמות אחת , לכלל אפוס קטן . כך נעשה הדבר בסיפורי יעקב ויוסף — כאשר עצם הריכוז סביב דמות עיקרית מהוה את אחדותה הפנימית של היצירה כולה . נוצר גם חיבור בין אגדות דומות כאגדות אברהם בחברון ...  אל הספר
מוסד ביאליק