11. סיכום

גם אגדות בראשית העתיקות ביותר אינן סיפורים תמימים ופשוטים . מתבלטת בהן יכולת אמנותית בשלה ומנוסה והסיפורים מסוגננים מאוד . עלינו לתת את הדעת לעובדה שהמספרים כמעט מעולם לא הביעו את דעתם האישית על הדמויות ולא שפטו את מעשיהן . סגנון הסיפור של ספר בראשית לא נקט בדרכו של הומרוס אשר צירף כינויים קבועים לשמות גיבוריו . הימנעות זאת של המספר העברי הקדום מהבעת דעה אישית , שונה מאוד מסגנון האגדה המאוחרת ומן העיבודים ההיסטוריים שהושפעו מן הנביאים . מובן שלמספר הקדום היתה דעה משלו ; הוא לא היה אובייקטיבי כלל ועיקר ולעתים ניתן להבין את האגדה רק אם נדע לקלוט מתוכה גם את דעתו של המספר . אך הוא לא נתן ביטוי לדעות כאלה , הדבר נעשה רק באמצעות הדמויות עצמן ודברים אלה מאירים את המתרחש ( השווה את נאומי אברהם ואבימלך בפרק כ , או תמונת הסיום בסיפור יעקב ולבן ב לא , כו ואילך . ( עם זאת , מראה הימנעותם של המספרים הקדומים מהבעת דעה כי כלל לא התכוונו לתת ביטוי לאמיתות כלליות . אומנם , מונחות ביסודן של אגדות אחדות גם אמיתות ברורות ביותר : סיפור היציאה מחרן מעלה הרהורים בדבר ערך האמונה ; ביסודה של אגדת חברון — שכרה...  אל הספר
מוסד ביאליק