9. דרך עבודתם של המספרים

באלו אמצעים משתמשים המספרים לתיאור האופי של גיבוריהם ? המספר המודרני חושף מחשבות מורכבות והלכי רוח של הגיבורים באמצעות תיאורים ממושכים . בספר בראשית , לעומת זאת , נמצא פרטים מעטים על חיי הנפש של הגיבורים ורק לעתים נדירות יפרשו לפנינו במפורט את מחשבותיהן של הנפשות הפועלות : הירהורי חוה בעת שהתבוננה בשקיקה בעץ אשר בגךעדן ( ג , ו ;( מחשבותיו של נח בשולחו את היונה "לראות הקלו המים מעל פני האדמה" ( ח , ח ;( מחשבותיהם של חתני לוט , בעת שנראה בעיניהם כמצחק ( יט , יד ;( חששותיו של יצחק בגרר "פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה" ( כו , ז , ( או התחבולות עליהן חשב יעקב כדי לקדם את פני הסכנה שנשקפה לו מצד עשו אחיו ( לב , ט , כא , ( ועוד . אך גם תיאורים אלה מצומצמים ביותר לעומת התיאורים הפסיכולוגיים של תקופתנו , בפרט כשהם נדירים מאוד ואינם קו מנחה בספר בראשית . לרוב מסתפק המחבר ברמיזה קלה בלבד , כמו . ויחר אפו" ( ד , ה ? ל , ב ; לא , לו , לד , ז ; לט , יט , ( "ויחרד" ( כז , לג , ( "וינחם" ( כד , סז , ( "ויאהב" ( כד , סז ; כט , יח ; לד , ג , ( "ויתקנא" ( ל , א , ( "וישנאו אותו" ( לז , ד ) ועוד . לרוב אין...  אל הספר
מוסד ביאליק