8. דמויות ראשיות ומשניות

בהמשך ניתן לגבש עמדה ביחס לדמויות השונות משום שיש הבחנה ברורה בין דמויות ראשיות ומשניות . אין המאזין נזקק לחקירה מעמיקה כדי לדעת איזו דמות ראויה לתשומת לבו . המספר מבהיר זאת הבהר היטב בכך שהוא מקדיש את מרבית דבריו לדמות הראשית . ברוב סיפורי האבות , האבות עצמם הם הדמויות הראשיות . להלן סיפורים אחדים בהם רוכזו הדמויות על פי סדר החשיבות שנתן להן המספר : קין — הבל ( ד , ח , ( אברהם — שרה — פרעה ( יב , ב , ( אברהם — לוט ( יג , יג , ( הגר —שרה — אברהם ( פרק טז , ( העבד ורבקה בפרק כד , יעקב ועשו בפרק כז ( ההורים במקרה זה הם דמויות צדדיות . ( בכל המקרים הללו יש להיזהר ולא לטעות בהבחנה בין רחמים ויראת כבוד לבין התעניינות . מבחינת המספר יש לקין , למשל , חשיבות גדולה מזו של הבל ; ולהגר מזו של שרה . העבד הוא דמות ראשית בפרק כד , לצד אברהם הממלא בפרק זה תפקיד צדדי בלבד . אולם , במקרים רבים , תהיה זו דמות ראשית יחידה שאחרי גורלה אנו עוקבים , כמו למשל בסיפורי יוסף . א . תיאור הדמויות כיצד מוצגות הנפשות הפועלות 1 בולטת במיוחד הנטייה לטפל בצמצום רב בדמויות משניות . היצירה המודרנית מתארת כל דמות , ולו ג...  אל הספר
מוסד ביאליק