5. מחזורי אגדות

בתקופות מאוחרות יותר יצרו יחידות גדולות יותר , מחזורי אגדות , בהן השתלבו האגדות הבודדות בצורה אמנותית פחות או יותר . גם במקרים האלה ניתן לבודד , ברוב המקרים , את היחידות המקוריות מתוך המסכת הכללית . לדוגמה נביא את לקט האגדות על אברהם ולוט וכיצד הוא בנוי מן החלקים הבאים : מסע אברהם ולוט לכנען הפרידה בבית אל התגלות האלוהות בחברון מהפכת סדום הולדת עמון ומואב הולדת יצחק שרשרת האגדות על יעקב — עשו—לבן מורכבת , למעשה , מיחידות קטנות יותר של אגדות יעקב —עשו , יעקב — לבן , התהוות שנים עשר השבטים ועוד אגדות פולחן בודדות . גם בשרשרת של סיפורי יוסף יש הבחנה ברורה בין הסיפורים השונים : יוסף ואחיו , סיפור אשת פוטיפר , פתרון החלום בבור , חלומות פרעה ותיאור מצב החקלאות במצרים . מכאן אפשר להסיק כי יש לבאר כל אגדה בודדת , קודם כל על פי תוכנה . ככל שהסיפור שלם ועצמאי יותר , רבה יותר הוודאות שלפנינו הצורה הקדומה , בעוד שהקשר בין האגדות השונות , מקורו במקרים רבים מאוחר יותר והוא תוצאה של פרשנות . הסיפור על בריחת הגר ( פרק טז ) משמש דוגמה לאגדה קדומה ביותר אין לה כמעט תנאים מוקדמים . על מנת להבין אותה עלינ...  אל הספר
מוסד ביאליק