4. היחידה הספרותית הבסיסית

לפנינו בעיה עקרונית חדשה ו מהי היחידה הספרותית הקובעת הראויה להיבדק תחילה , בחקר ספר בראשית ? יש מספר יחידות השונות זו מזו : הגדולה והמקיפה מכולן היא זו המכילה את חמשת חומשי תורה , אחריהם ספר בראשית עצמו , בעקבותיו ספר האגדה הבודד שקדם לו ולבסוף האגדות הבודדות המהוות את הספר . באלה האחרונות יש להבדיל בין אגדות העומדות בפני עצמן — כדוגמת הסיפורים על בריחת הגר ( בר' טז ) ועקידת יצחק ( פרק כב ) — לבין לקט של אגדות , כמעין 'אגדות שרשרת , ' העוסקות בגורלם של אברהם ולוט עד להולדת בניהם , המחזור השוזר לסיפור אחד את קורות יעקב עם עשו ולבן , או מחזור קורות יוסף , ועוד . פרטים אלה דורשים עיון ; אך השאלה הראשונה היא באיזה מן היחידות נתחשב יותר . כלומר , איזו היא היחידה המקורית במסורת שבעל פה ? השאלה חוזרת ונשנית במקרים דומים רבים : מהי היחידה הקובעת , ספר השירים כולו , לקט מתוכו או שיר בודד ? דיון בשאלה זאת או מציאת המענה הנכון חיוניים להבנת ספר בראשית . אגדה עממית נושאת בדרך כלל אופי של אגדה בודדת ורק מאוחר יותר מלקטים אגדות אחדות ליחידה אחת או יוצרים מתוכן יצירת אמנות גדולה יותר . הדבר נכון גם ...  אל הספר
מוסד ביאליק