2. בראשית הוא ספר של סיפורי־עם

השאלה הבאה היא האם יצירות פיוטיות אלה משקפות מסורת עממית או שהן פרי יצירתם של משוררים יחידים . בשאלה זאת הכריעו נכונה חוקרים מודרניים בקובעם , כי ספר בראשית הוא מסורת עממית אשר נמסרה בעל פה ולבסוף הועלתה על הכתב . אפשר , לשער כיצד נוצרה מסורת עממית כזאת : בסופו של דבר היה זה יחיד שגילה את היצירה , אך המייחד מסורות עממיות כאלה כמו גם את שפתן , הוא שלעולם לא נהיה עדים להתהוותן ובכל מקום בו נשמע על אודותיהן , הן מופיעות כמורשת אבות קדומה . זמן רב עבר מימי אותו יחיד אשר יצרן לראשונה ועד לתקופה בה נמסרו לנו . בפרק זה נמסרה האגדה מדור לדור , עברה ידיים רבות וסופרה חזור וספר . גם אם נמסרו האגדות בנאמנות רבה ביותר , בכל זאת החליפה צורה במשך השנים הרבות שעברו עליהן . כך , למעשה , הפכה האגדה ליצירה משותפת של העם . שינוי צורה זה אותו עברה האגדה , לא נעשה במודע , לפחות לא בשלבים הקדומים . רק בעריכות המאוחרות יותר אפשר לדבר על שינויים מודעים שנערכו בסיפורים . המספרים והמאזינים כאחד חשבו את האגדות לסיפורים על מעשים שהתרחשו במציאות . הדבר חל גם על אגדות המקרא שבספרים ההיסטוריים , בהם לוקח אותנו המספר...  אל הספר
מוסד ביאליק