1. ספר בראשית נכתב בפרוזה

השאלה הראשונה שיש להציג היא , האם נכתבו האגדות בפרוזה או בשירה . עד כה רווחה הדעה כי כל סיפורי המקרא נכתבו בפרוזה . דעה זו סתר בינתיים א' סיוורס , אשר פתח תקופה חדשה בחקר תורת המקצבים בעברית . במפעלו הספרותי הגדול , הראוי להערכה רבה כשלעצמו ' ) מחקרים בתורת המקצבים בספר בראשית העברי , ( 1905 -1904 , ' מציג סיוורס את ספר בראשית ערוך בצורת בתי שיר . מהו , אם כן , סגנונו של ספר בראשית ? המאפיין את סיפורי ספר בראשית ואת סיפורי המקרא בכללם , הוא היעדר יומרה . המספרים משתדלים למסור את הדברים באמצעות ביטויים פשוטים ובהירים נטולי מליצות , מלות לוואי מקשטות או מלות קשר פיוטיות . כל ביטוי של התרגשות והתלהבות בל יימצא והדברים נמסרים בשם אומרם בענווה ( דוגמה לביטוי פיוטי , ראה בבר' יט , ח . ( המעניין הוא שדווקא העברים חמי המזג סיפרו בסגנון שליו כל כך . נראה שהמספרים הללו הם קבוצה שונה במהותה מן הנביאים שאופיים הסוער בא לידי ביטוי בסגנון דיבורם וכתיבתם . באגדות גם לא נמצא את הקו האופייני לסגנון העברי הפיוטי — תקבולת הצלעות , כלומר הבעת אותו רעיון בשני אברי המשפט . בשלווה זו של הסגנון הסיפורי ובצמצו...  אל הספר
מוסד ביאליק