8. סיווג האגדות

אנו מכנים אגדות בשם 'היסטוריות' כאשר הן משקפות מאורעות היסטוריים , ובשם 'אתנוגרפיות' כאשר הן מתארות יחסי עמים ושבטים . משום כך נסווג אגדות המתארות , לדוגמה , את הברית בבאר שבע , את תקיפת העיר שכם ואת שקיעתם של שבטים ישראליים קדומים כ'היסטוריות' ואילו את אגדות קין וישמעאל כ'אתנוגרפיות . ' בצד מוטיבים ' ] מוטיב' במובנו כאן , הוא יחידה בתחום השירה , העומדת בזכות עצמה ] אלה באגדות בראשית , מצויים באגדות מוטיבים אטיולוגיים , דהיינו אגדות הבאות להסביר , לנמק , לענות על שלל השאלות המעסיקות עם קדום . הילד הפוקח את עיניו , גם הוא תוהה ושואל : מדוע ? המענה שהוא נותן לשאלות , בא לרוב כדי להרגיע את עצמו , והוא מטבע הדברים ילדותי ואולי אף לא נכון . אף על פי כן , אם הילד ניחן ברגישות והבחנה , תרתק תשובתו גם את המבוגר . שאלות מסוג זה מעלה לעתים גם עם קדום , ועונה עליהן לפי מידת הבנתו . שאלות אלה מעסיקות גם אותנו כיום ובסיוע המדע אנו מנסים להשיב עליהן . אלה אם כן , הצעדים הראשונים בהתפתחות המדע ; התחלות צנועות , אמנם , אך בהחלט ראויות ליחס של כבוד מצדנו . התשובות נוגעות ללב משום שהן מבטאות את רחשי הלב...  אל הספר
מוסד ביאליק