7. זמנן הקדום של האגדות

היות והאגדות נמסרו לנו משני מקורות J ) ך ( £ - מן המאות התשיעית והשמינית לפסה"נ , הדעה הרווחת היתה כי מוצא האגדות הוא בתקופת מלכי ישראל ולכן אינן יכולות לשמש מפתח לתולדות ימי קדם . למעשה , האגדות עתיקות הרבה יותר . יעידו על כך השמות המופיעים בהן , שעקבותיהן אבדו כמעט לגמרי ואף על פי כן נוכל לראותם כהיסטוריים : מן המסורת ההיסטורית לא נודע לנו דבר על שם , חם ויפת , מעט מאוד על ראובן , שמעון ולוי ורק משהו על ישמעאל וקין , מתוך מסורות עתיקות ביותר . אלה הם אפוא , שמות עתיקים , פרי היסטוריים , שמות של עמים ושבטים קדומים . במיוחד ידוע גילן העתיק של האגדות המספרות על יעקב ועשו . שמות אלה זוהו , אמנם , מאוחר יותר כישראל ואדום , אולם דווקא כפל השמות וקווים אחדים באגדה שאינם תואמים את אדום וישראל ההיסטוריים , מלמדים כי הסיפורים הקדומים התבססו במקורם על מציאות שונה בתכלית . באגדה מוצג יעקב כמוג לב הפוחד מאחיו — בהיסטוריה גבר עם ישראל על אדום במלחמה ; באגדה מתואר עשו כטיפש — בהיסטוריה הוא ידוע בחוכמתו .  אל הספר
מוסד ביאליק