4. חשיבותם של מיתוסים

הואיל וספר בראשית אינו מכיל מיתוסים טהורים , אין כל סיבה להביא כאן ביאור מפורט על מקור המיתוס , אופיו וחשיבותו . נוכל אפוא , להסתפק בהגדרה הפשוטה של המיתוס כסיפור על אודות האלים . נעלה כאן רק כמה הערות בעלות עניין בהקשר לספר בראשית . מיתוסים רבים נולדו בעקבות מאורע שהתרחש בטבע באופן תדיר או בקביעות ובכך העניק צבע לסיפור מאורע כזה בתקופה קדומה 1 בריאת העולם מצוירת , לכן , כאביב גדול והופעתה התכופה של הקשת אחר הגשם הביאה להיווצרות הסיפור על הופעת הקשת לאחר המבול . מיתוסים רבים באים לענות על שאלות שהתעוררו והם באים , למעשה , להדריך . כך גם באגדות הקדומות של ספר בראשית . סיפור הבריאה מעלה שאלות רבות : מניין הופיעו השמיים והארץ ? ומיד גם : מדוע השבת קדושה ? סיפור גן העדן מקשה : מניין לאדם התבונה ומדוע הוא בן תמותה ? ובו בזמן : מהו מוצאו של גוף האדם ורוחו ? מניין שפתו ? מה מקור האהבה בין שני המינים ( ב , כד ?( מדוע לאשה חבלי לידה קשים כל כך , מדוע על האדם לעבוד את אדמתו בזיעת אפו ועל הנחש לזחול על גחונו ? וכר . התשובה לשאלות הללו היא מעצם מהותה של האגדה . שונה מאלה היא אגדת המבול המשקפת כנרא...  אל הספר
מוסד ביאליק