2. חלק מן האגדות הן מיתוסים 'חיוורים'

מיתוסים הם סיפורים העוסקים באלים , בניגוד לאגדות בהם בני אנוש נמצאים במרכז העלילה . אלינו הגיעו המיתוסים של ספר בראשית בצבעים עזים פחות . נבחין בכך בסיפורים עצמם כאשר לעתים מתגלה בהם צורת אגדה עתיקה מזו שנמסרה לנו . דוגמה מובהקת לכך היא האגדה בפרק ו , א ד אשר אינה אלא שריד של מיתוס . כך גם אם נשווה את האגדות הקדומות לרמזים של מיתוסים המופיעים אצל סופרי המקרא והנביאים ואצל הסופרים החיצוניים המאוחרים . לאותה מסקנה נגיע גם על ידי השוואת האגדות הקדומות עם מיתוסים של המזרח הקדום ובעיקר בהשוואת סיפורי הבריאה והמבול המקראיים עם הגרסות הבבליות לסיפורים אלה . הממדים האדירים , הצבעים העזים והמיוחדים , המאפיינים מיתוסים אלה במקורם , מטושטשים במידת מה באגדות בראשית המקראיות . השוואת הישות האלוהית עם איתני הטבע , מאבקי הכוח בין האלים לבין עצמם והולדת האלים — כל אלה נעלמו מספר בראשית .  אל הספר
מוסד ביאליק