1. כללי

מתוך החומר הרב ניתן להבחין בשתי קבוצות : ( א ) האגדות על בריאת העולם ואבות האנושות — עד לסיפור מגדל בבל . מקום ההתרחשות של סיפורים אלה הוא אי שם במחוזות רחוקים ועניינם — העולם כולו ; ( ב ) האגדות המספרות על אבות האומה , אברהם , יצחק , יעקב ובניו . מקום ההתרחשות , במקרה זה , הוא ארץ כנען וסביבותיה . הסיפורים מתמקדים אמנם במשפחה אחת , אך כבר ברורה , פחות או יותר , המחשבה העומדת מאחורי הסיפור כי אכן עתידה משפחה זאת להיות עם האלוהים . בכך באה לידי ביטוי גם התפיסה השונה של מושג האלוהות : בסיפורי הקדם על הבריאה , האל הוא יותר אוניברסלי : בורא השמיים והארץ ( בר' ב , ד ) או לפחות בורא האדם והחיות ( שם ב , ה , ( ואדון האנושות ושופטה ( כמו בסיפורי גן העדן , זיווג בני האלהים ובנות האדם , סיפור המבול ומגדל בבל . ( ואילו האל המופיע בסיפורי האבות , המבקר את אברהם ומגן על יעקב , המתערב בחיי הפרט , המעניק את ברכת הדרך ומברך את הבית ואת יושביו ואת המשק — הוא אל 'משפחתי' לכל דבר . יש כמובן קשר בין אל משפחתי זה , לאלוהי עם ישראל ולאלוהות מקומית של עמי כנען . קיימים הבדלים נוספים במושג האלוהות : בסיפורים ...  אל הספר
מוסד ביאליק