6. האנשה (אנתרופומורפיות)

עלינו להבין שמאחר וסיפורי בראשית נושאים על פי רוב אופי דתי — הרי שידובר בהם תדירות על אלוהים . האופן בו מזכירות האגדות את האלוהים ישמש כאבן בוחן . האם כוונת הסיפורים היתה היסטורית או פיוטית . גם להיסטוריון השקפת עולם משלו . אנו ההיסטוריונים מאמינים שאלוהים משפיע ברקע ההתרחשויות והאירועים הכלל עולמיים , ולעתים נדמה שאפשר ממש לחוש בפעולתו , בעיקר כשהמדובר באישים ובמאורעות גדולים . אנו עצמנו חשים בפעולתו בהשתלשלות המופלאה של הדברים , בסיבה האחרונה לכל דבר , אבל לעולם לא כגורם הפועל בצד גורמים אחרים . לא כן ברוב סיפורי ספר בראשית . כאן המגע הוא קרוב וכמעט בלתי אמצעי ; אלוהים מתהל ך בגן עדן ( ג , ח , ( יוצר במו ידיו את האדם ( ב , יט ) ונועל את דלת התיבה ( ז , טז ;( יתרה מזאת , הוא אפילו מפיח נשמה באדם ועורך בחיות נסיונות שונים שעולים בתוהו ( ב , יט ;( הוא מריח את ריח הקרבן של נח > ח , כא ;( מופיע לפני אברהם ולוט בדמות הלך ( פרק יח , ( או כאשר מופיע מלאך אלוהים וקורא לאברהם ( כב , יא ) ועוד ; ופעם אף מופיע אלוהים בדמותו כ"תנור עשן ולפיד אש" ( טו , יז !( כפי שראינו דברי אלוהים בספר בראשית מתא...  אל הספר
מוסד ביאליק