5. אי־אמינות — כיצד תיבחן?

אחד המאפיינים המובהקים של האגדה הוא , שהיא מוסרת לעתים דברים שאינם מתקבלים על דעתנו ; גישתה למציאות שונה מן המקובל בחיי היומיום . דברים רבים שהתקבלו על דעתו של עם ישראל הקדום , לא יוכלו להתקבל על דעתנו היום . ולענייננו , ספר בראשית מוסר דברים רבים הנוגדים את ההגיון : בסיפור תיבת נח — סוגי החיות שנמנו שם היו רבים משיוכלו להיכנס לתיבה אחת ואררט אינו הגבוה בהרים ; או בבריאת העולם — השמים אינם מוצקים , כפי שתוארו בסיפור הבריאה ( א , ו ) — זוהי טעות אופטית ; בריאת הצומח לא קדמה לבריאת הכוכבים ; מקור המים הזורמים הוא לא בארבעה נהרות ראשיים כמוזכר בבר' ב , י יד ; לפרת ולחידקל אין מקור משותף ואנו יודעים שים המלח היה קיים בארץ ישראל בטרם חיו בני אדם בארץ הזאת וכי הוא לא נוצר כפי שמניח הכתוב בבר' יד , ג . אם , על פי הכרונולוגיה המקראית , עברו 2 , 666 שנה בלבד , למן בריאת העולם ועד יציאת מצרים — הרי הדבר עומד בסתירה לכל הממצאים הגיאולוגיים ולידיעות ההיסטוריות על המצרים והבבלים , וכן הלאה . כך מרבית פירושי השמות אינם עולים בקנה אחד עם ידיעתנו המדעית הבלשנית , שכן שם כה עתיק כמו בבל סופח למקור העבר...  אל הספר
מוסד ביאליק