1. כללי

השאלה , אם ספר בראשית מספר את תולדות העבר או שהוא אוסף של אגדות , כבר אינה מעסיקה את ההיסטוריון המודרני ; אף על פי כן מן הראוי להבהיר את הסיבה לעמדה זאת . כתיבת היסטוריה אינה תכונה טבועה בבני האדם , היא נוצרה בנקודה מסוימת בתולדות האנושות . העמים הפרימיטיביים אינם 'כותבים היסטוריה , ' הם אינם מסוגלים למסור את תולדותיהם באופן אובייקטיבי ואף אינם מעוניינים להעביר את תולדותיהם לדורות הבאים בצורה מהימנה . עוצמת החוויות מיטשטשת והדמיון מתערבב במציאות . רק בצורת הפיוט , השיר או האגדה יכלו עמים אלה לתאר את תולדותיהם . עם התפתחות התרבויות גברה הראייה האובייקטיבית וגבר הרצון למסור את התרחשויות הזמן לדורות הבאים באופן שניתן לכנותו בשם כתיבת היסטוריה . כתיבה מסוג זה עסקה בעיקר בתיאור מאורעות בעלי אופי ציבורי , בתיאור מעשיהם של מנהיגי העם והמלכים , ומעל לכל בתיאור מלחמות . כתיבת היסטוריה מותנית אפוא בקיום מדינה מאורגנת פחות או יותר . מאוחר יותר עברה האמנות של כתיבת היסטוריה מן הטיפול בחיים המדיניים , לתחומים אחרים בחיי האדם , כגון כתיבת זכרונות אישיים וקורות משפחה . אולם השכבות הרחבות של העם לא הת...  אל הספר
מוסד ביאליק