אגדות בראשית מבוא לספר בראשית

הרמן גונקל תורגם מהמקור הגרמני : Einleitung ( B ) ( Das Erste Buch Mosis ) Die Urgeschichte und die Patriarchen Gottingen I 922 , pp . 14-51  אל הספר
מוסד ביאליק