7. עיקרי הביקורת על שיטתו

כמה הערות ביקורת ליוו את סקירתנו . כאן נתעכב על שלוש מנקודות הביקורת העיקריות שהופנו כלפי מסקנותיו . ( א ) החשובה שביניהן נוגעת לטשטוש זהותו ודיוקנו הרוחני והאמנותי של היוצר והמרתו במספרים עממיים אלמונים , או בחוגי יוצרים . נכון שאין בידנו כלים בדוקים לזהות את היוצר ולבחון את יצירתו על סמך נתונים ביוגרפיים עליו , בכל הנוגע לספר בראשית . הדבר שונה כאשר עוסקים בספרות הנבואה ובמידה מסוימת אף בספרות המזמורים . אולם גם ביחס לספר בראשית היה מקום להבחין יותר בין יוצרים 'קולקטיביים' של אגדות עממיות במסורת שבעל פה לבין דיוקנו הרוחני של המחבר והעורך שעיצב את היצירה בכתב . מתוך להיטותו של גונקל לאובייקטיביזציה של המחקר קיפח את מפעלו היצירתי של מי שעיצב את המסורות העממיות לכעין היסטוריוגרפיה ( דהיינו : ה'יהויסט' וה'אלוהיסט ( ' שאת מגמותיה השכיל לשקף בצורה אמנותית . אין זה מקרה , אפוא , שתלמידו פון ראד ואחרים הקדישו עיקר תשומת לבם לחוסר זה . ( ב ) קיימת מידה של סכימטיות ופשטנות בהגדרת הסוגים עצמם . מסתבר שלא מעט מן האגדות אינן חד מוטיביות וחד סוגיות , אלא דווקא מייצגות סוגים שונים , על פי הגדרותיו ...  אל הספר
מוסד ביאליק