1. כללי

הרמן גונקל ( 1932-1862 ) היה אחד מחוקרי המקרא הגדולים שקמו בגרמניה בסוף מאה י"ט ושהשפעתו על חקר המקרא החדש החלה כבר בראשית מאה כ' \ הוא נחשב לאבי המחקר הספרותי הצורני של המקרא . גונקל רכש את השכלתו האקדמית בתיאולוגיה ובפילולוגיה קלסית באוניברסיטאות של גיסן ושל גטינגן . ( 1888-1881 ) בשנים 1927-1894 היה פרופסור באוניברסיטאות של ברלין והלה . שם גם העתיק את פעילותו המחקרית מן הברית החדשה למקרא . גונקל התחנך על ברכי האסכולה ההיסטורית הספרותית הביקורתית שצמחה ופרחה בגרמניה במאה י"ט ושהקרינה את השפעתה על חקר המקרא באירופה כולה . על בסיס הנחותיה ההיסטוריות והביקורתיות של אסכולה זו ביחס לחיבורו של המקרא ומבלי שדחה אותן , השכיל גונקל במחקריו להסב את תשומת הלב של חוקרי מקרא מן החקר ההיסטורי הספרותי הלינארי שהגיע לשיאו במחקריו של וולהאוזן לכיוון החקר הספרותי הסוגי והצורני , הפנורמי . הוא הניח יסוד לשיטה המכונה 'חקר הסוגים , ' ונקודת משען לצמיחתן של אסכולת 'תולדות המסורות' והאסכולה של ' המסורת שבעל פה' . ( oral tradition ) המפנה שחולל גונקל מן החקר ההיסטורי הדיאכרוני של המקרא ובמיוחד של התורה , לח...  אל הספר
מוסד ביאליק