תוכן העניינים

פתח דבר ה רשימת הקיצורים יב גונקל ושיטת 'חקר הסוגים' במקרא . 1 11 — 1 כללי . 2 1 המבוא לספר בראשית . 3 2 סוגי האגדות שבספר בראשית 4 . 4 גונקל ויחסו לתיאוריית המקורות ולהתפתחות אמונת ישראל . 5 6 תרומתו המיתודולוגית . 6 8 עיקרי שיטתו בחקר ספר תהלים . 7 9 עיקרי הביקורת על שיטתו 10 אגדות בראשית — מבוא לספר בראשית פרק ראשון : ספר בראשית הוא אוסף של אגדות . 1 22 — 15 כללי . 2 15 ההבחנה בין אגדה להיסטוריה . 3 16 תחומי התעניינות שונים 17 . 4 עדי ראייה ומספרים . 5 18 אי אמינות — כיצד תיבחן ? . 6 18 האנשה ( אנתרופומורפיות ) . 7 19 האגדה היא פיוט 21 פרק שני : סוגי האגדות בספר בראשית 38 — 23  אל הספר
מוסד ביאליק