אגדות בראשית מבוא לספר בראשית ספרות המקרא

הרמן גונקל ספריית האנציקלופדיה המקראית מוסד ביאליק-ירושלים בסדרה זר יצאו לאור משה גרינברג ( עורך ) פרשנות המקרא היהודית , פרקי מבוא חיים רבין ( עורך ) תרגומי המקרא , פרקי מבוא יעקב לייכט ( עורך ) מועדי ישראל עמנואל טוב ביקורת כוסה המקרא חיים רבין שפות שמיות יאירה אמית ספר שופטים n אמבות העריכה שמואל אחיטיכ אסופת כתובות עבריות חנוך רביב החברה בממלכות ישראל ויהודה דניאל סירן דקדוק לשון אוגרית אלישע קימרון ארמית מקראית פרנק פולק הסיפור במקרא  אל הספר
מוסד ביאליק