נספח א: תרומת הממצאים הארכאולוגיים לחקר הצדוקים ואורחות חייהם

כתובות קבר וממצאי קבורה קשה מאוד לקשור ממצאים ארכאולוגיים לצדוקים . בנספח זה אעיר על כמה אפשרויות כאלה , מקצתן הועלו בעבר לעתים ללא הצדקה מספקת ( אציין כאן רק אחדות מהן , ( ואחרות הצעתי במחקר" הקודמים . רבות מן הכתובות של ימי בית שני שנמצאו בירושלים ובסביבתה הן כתובות קבר , ומרביתן נחקקו על גבי גלוסקמות ( ארונות אבן קטנים שאליהם נאספו עצמות הנפטר לקבורה משנית לאחר שבשר המת נרקב ) ונשאו את שם הנקבר . ממאות הכתובות והשמות האלה בשלוש כתובות בלבד מוזכרים בני משפחות כהונה גדולה שהיו לפי הנראה , צדוקים . . 1 הכתובת 'יהוסף בר קיפא' ( ובמקום אחר על אותה גלוסקמה 'יהוסף בר קפא ( ' נמצאה בשכונת תלפיות צפון בירושלים . יש לראות בו בן למשפחת הקייף . צורתו היוונית של שם משפחה זה היא קתרוס . אך אין הכרח לזהותו עם אותו יוסף קייפא בסיפור מעצרם של ישו , ולאחר מכן של פטרוס והשליחים . . 2 הכתובת 'שמעון בוטוך נמצאה בהר הצופים . כבר אליעזר סוקניק שיער כי ' בוטוך הוא התעתיק העברי של הצורה היוונית 965 ף ( 30 כלומר ביתוס , והכוונה היא ל'שמעון בן ביתוס . ' הצעה זו מקובלת גם על לוי יצחק רחמני . אם כך , מדובר בבן ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי