הייררכיות, אינדיבידואליזם וגל השינוי החברתי

ראינו כי הפרושים ותפיסותיהם היו חידוש דתי חברתי לעומת עולמם של הצדוקים וכי הם התפתחו בהדרגה ועם השנים קנו אחיזה בקרב הציבור הרחב . לעומת זאת 29 ראו בלטצל , . 1979 על ההבדלים באמונות הדתיות והשלכותיהן ראו בייחוד שם , עמ' . 106-92 בלטצל מתבסס במידת מה על התזה של ובר בדבר 'האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם' ( ובר , . ( 1984 ובר התרכז באמונות דתיות של שכר ועונש כמביאות ליזמה כלכלית , ולא הבליט את עניין התפיסה ההייררכית , ולכן התזה שלו מסייעת פחות לענייננו ( על הפוריטנים והקוויקרים ראו ובר , שם , עמ' . ( 90-82 על ציד המכשפות , על הסכנות שחששו מהן הפוריטנים , ומה שניתן לכנות 'התפיסה הדינמית' שלהם , ראו אריקסון , . 1966 אגב כך יש להעיר כי ההתרחקות מסמכות וממבנה הייררכי משתקפת גם בכמה מאמרים המיוחסים לחכמי הפרושים , שמעיה , אבטליון והלל , כגון 'שנא את הרבנות ואל תתוודע לרשות , ' 'הווה מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום , ' 'נגד שמא אבד שמה' ועוד . ראו משנה , אבות א , י , יב-יג . הצדוקים , ובייחוד שכבת ה'כוהנים הגדולים , ' שימרו את כוחם תודות לתמיכת השלטון ההרודיאני והרומי . מוקדי הכוח של שת...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי