פרק עשירי: היריבות בין הצדוקים לפרושים: היבטים חברתיים