שחזור היסטורי על פי הגישה הסלקטיבית כלפי מסורות חז"ל

כדי להציע שחזור מפורט יותר יש להשתמש בעדויות נוספות מספרות חז"ל , ולשם כך יש כמובן לשנות את שיטת המחקר ולהתבסס על מבחר מסורות מהימנות יחסית 45 קדמוניות ידו , , 17 אשר נדונו לעיל . משל חז"ל . מהלך שכזה יעמיד שחזור המתבסס על עדויות שאין ביטחון מוחלט שהן אכן משקפות מציאות היסטורית , וכך הבסיס המתודולוגי של השחזור ייעשה רופף יותר . יש חוקרים שלא יסכימו כי מהלך זה לגיטימי ותקף , אולם לדעתי אין לפסול מראש את מסורות חז"ל בשל זמן חיבורן עריכתן המאוחר ומגמתיותם של בעליהן . ראוי לבדוק אם יש מסורות אמינות יותר העשויות להיות לעזר לצורך דיון היסטורי . לשם כך יש לבחון כל מסורת לגופה , עד כמה היא מדויקת בפרטיה , ואם תוכנה מגמתי ואגרתי . אמנם יש מסורות בלתי מהימנות בעליל ( חלקן כבר נפסלו על הסף לעיל , ( אך יש אחרות שמהימנותן עומדת לוויכוח , ואם יתברר שהן אינן מנוסחות באופן מגמתי או אגדתי מדיי , ניתן יהיה להסתייע בהן , ולו באופן טנטטיבי . אבחן עתה את מידת המהימנות ההיסטורית של מסורות חז"ל שעברו את הסינון הראשוני שנעשה לעיל , כדי לדלות מהן את אלו שניתן להשתמש בהן שימוש זהיר לפי השיטה שאני מכנה 'סלקטיבית...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי