המסורות העיקריות על שליטת הפרושים והכוהנים הגדולים הצדוקים בבית המקדש