שחזור היסטורי על פי השיטה הדוחה את מהימנות המסורות בספרות חז"ל

עד כה סקרתי את שלל העדויות והמסורות על זהותם של בעלי הסמכות במקדש , וניפיתי מסורות שהן מגמתיות בעליל או שאינן נוגעות ישירות למקדש . אולם האומנם המסורות שנותרו מאפשרות לשחזר את תולדות השליטה במקדש ? ואם כן מה מידת החשיבות של כל אחת מהן ? 40 תוספתא , חגיגה ג , לה . וראו לעיל , פרק חמישי , ענ . 199-198 7 למן ראשית חקר תולדות ישראל במאה התשע עשרה ועד לשנות השבעים של המאה האחרונה , חוקרים יהודים ונוצרים ניסו להתחקות אחר ההיסטוריה החברתית דתית של תקופת בית שני על פי מקורות חז"ל , ומסקנתם הייתה שחיי הדת והפולחן נשלטו בידי הפרושים . למן אמיל שירר ועד אליס ריבקין היו שסברו כי חכמי הפרושים גברו על 'הכוהנים הגדולים' או על הצדוקים והכתיבו להם דרך קבע כיצד לנהוג . מלבד זאת הם הבחינו שיוסף בן מתתיהו ומסורות הברית החדשה אינם מייחסים לכוהנים הגדולים כל עניין בתחומים הלכתיים פולחניים והסיקו ש'הכוהנים הגדולים' או הצדוקים פשוט לא היו מעוניינים בתחומים אלו והיו בעלי אוריינטציה פוליטית ' חילונית . ' בדור האחרון התפתחה גישה מנוגדת בתכלית לשאלת האמינות ההיסטורית של ספרות חז"ל , ולפיה ספרות חז"ל איננה יכולה ל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי