מסורות חז"ל על מעורבות שכבת החכמים בפולחן במקדש

מסורות תנאיות רבות מזכירות ניצחונות או הישגים של חכמים כציבור או כשכבה על הצדוקים או על הכוהנים . הישגים אלו נוגעים הן למחלוקות הלכתיות נקודתיות בין הצדוקים לפרושים הן לניהול שוטף של סדרי הפולחן במקדש . במשניות אחדות בא לידי ביטוי המאבק הפרושי-צדוקי על השליטה במקדש ומובלטת בהן עליונותם של הפרושים . מתוארים בהן טקסים פולחניים שחלקם נערכו , לפי דברי המשנה , ברוב עם . טקסים אלו מתאפיינים במעשים ובקריאות פומביים שמטרתם 'להוציא מליבם של צדוקים , ' כלומר להבליט את העובדה כי המעשה הפולחני מתבצע על פי ההלכה הפרושית ולהראות לציבור כי ההלכה הצדוקית נדחתה או בוטלה : ( 1 ) קצירת העומר ההפגנתית נעשית במוצאי יום טוב ראשון של פסח , שלא כעמדת הצדוקים כי יש לעשותה במוצאי השבת ' ) ממחרת השבת ( ' שבתוך חג הפסח ; ( 2 ) הקריאה המשולשת 'תרום' לתורם את קופת הלשכה המוציא ממנה את השקלים לצורכי עבודת המקדש באה לפרסם את ביצועה של תקנת מחצית השקל שהצדוקים התנגדו לה ; ( 3 ) השבעת הכוהן הגדול שלא ישנה ממה שהורו לו , כלומר שיקטיר את הקטורת בתוך קודש הקודשים , ולא כצדוקים , מחוץ לקודש הקודשים ; ( 4 ) ההוראה לכוהן הגד...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי