מסורות חז"ל על סמכויות חכמים ידועים במקדש

מה ידעו או חשבו חז"ל באשר לשאלה מי שלט במקדש ואיזו שיטה הלכתית ננקטה בו ? מסורות חז"ל הקשורות לסוגיה זו טרם נדונו באופן מקיף ושיטתי . נקודת המוצא כאן איננה כי מסורות חז"ל הן עדויות היסטוריות , אך עם זאת אין לפסול על הסף את הצורך להיעזר בהן כדי להגיע למסקנות היסטוריות , ולכן יש לעיין בהן תחילה בטרם חורצים משפט באשר למידת מהימנותן . במהלך סקירת המקורות אבחן את מידת הרלוונטיות שלהן לעצם השאלה : איזו סמכות חז"ל מייחסים לחכם מסוים או לחכמים בכלל ? מסורות אחדות יתבררו כנוגעות לעניין הלכתי שלמעשה אין לו זיקה חד משמעית לעבודת המקדש . מסורות אחרות ייפסלו מיד כלא היסטוריות בעליל כיוון שהן אפולוגטיות ומנסות לטעון כי החכמים הם שקבעו הלכה ( בכל תחום וגם במקדש , ( וזאת כדי שקהל היעד שלהם בתקופה שלאחר החורבן יתייחס בכובד ראש לדבריהם , יכיר בהנהגתם ויקנה לה לגיטימציה . אולם הדיון העקרוני והמסכם בשאלה אם וכיצד מסורות אלו מסייעות לשחזור ההיסטורי מובא רק לקראת סופו של הפרק , וכאמור יוצעו שתי שיטות שונות , 'שמרנית' ו'סלקטיבית . ' איסוף המסורות תורם להבנתו של היבט נוסף במחקר , ההיבט ההיסטוריוגרפי - מה ידעו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי